Dodatkowy kurs linii nr 5 do Łyszkowic

Dodatkowy kurs linii nr 5 do Łyszkowic

Informujemy, że od dnia 3 grudnia MZK uruchamia dodatkowy kurs o godz. 16.30 do Łyszkowic. Jest to efekt porozumienia zawartego między Burmistrzem Łowicza a Wójt Gminy Łyszkowice, który sfinansuje ten dodatkowy kurs rozpoczynający przed zajezdnią przy ul. Armii Krajowej i kończący się przed Urzędem Gminy w Łyszkowicach.