Ograniczenia w transporcie w związku z czerwoną strefą

Ograniczenia w transporcie w związku z czerwoną strefą

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 27.08.2020 czerwonej strefy COVID -19 na terenie powiatu łowickiego zaczynają obowiązywać bardziej restrykcyjne ograniczenia w komunikacji zbiorowej. Zgodnie z wytycznymi z autobusu może korzystać liczba pasażerów równa liczbie miejsc siedzących w pojeździe lub równa 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. W przypadku łowickich autobusów w zależności od danego autobusu będzie to 17 lub 22 pasażerów.Informacja jest zamieszczona na drzwiach konkretnego autobusu. Zachęcamy do samodzielnego przedłużania biletów miesięcznych i rocznych przez internet.