Ograniczenia w transporcie w związku z czerwoną strefą

Ograniczenia w transporcie w związku z czerwoną strefą

W związku z ponownym wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia czerwonej strefy COVID -19 na terenie powiatu łowickiego od 17 .10.2020 roku zaczynają obowiązywać bardziej restrykcyjne ograniczenia w komunikacji zbiorowej. Zgodnie z wytycznymi z autobusu może korzystać liczba pasażerów równa liczbie miejsc siedzących w pojeździe lub równa 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. W przypadku łowickich autobusów w zależności od danego autobusu będzie to 17 , 23  lub 28 pasażerów.Informacja jest zamieszczona na drzwiach konkretnego autobusu. Zachęcamy do samodzielnego przedłużania biletów miesięcznych i rocznych przez internet.