75% - ograniczenia w komunikacji zbiorowej

75% - ograniczenia w komunikacji zbiorowej

W związku z ponownym wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia ograniczeń związanych z COVID -19 od 15 .12.2021 roku zaczynają obowiązywać limity w komunikacji zbiorowej na poziomie 75% standardowego obłożenia pojazdu. Informacja jest zamieszczona na drzwiach konkretnego autobusu.  Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i  nosa maseczkami