Wydłużenie kursu linii 5 na odcinku Łyszkowice - Kalenice

Wydłużenie kursu linii 5 na odcinku Łyszkowice - Kalenice

Informujemy o wydłużeniu kursu linii nr 5. Zmiany dokonano na wniosek Wójta Gminy Łyszkowice po podpisaniu stosownego porozumienia z Burmistrzem Miasta Łowicza. Celem zmian jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Łyszkowice możliwości dojazdu do szkół do Łowicza środkami komunikacji publicznej. Dodatkowe autobusy odjeżdżają sprzed Urzędu Gminy Łyszkowice w kierunku Kalenic o godz. 6.40 oraz o godz. 16.55. Szczegóły godziny odjazdu są podane rozkładzie jazdy.