Cennik biletów

1) bilet jednorazowy w strefie miejskiej:
a) normalny – 2,40 zł,
b) ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,20 zł,
c) ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,60 zł;
2) bilet jednorazowy w I i II strefie podmiejskiej:
a) normalny – 3,60 zł,
b) ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,80 zł,
c) ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,90 zł;
3) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący jedną linię:
a) normalny – 52,00 zł,
b) ulgowy – 26,00 zł;
4) bilet miesięczny w I strefie podmiejskiej:

a) normalny – 86,00 zł,
b) ulgowy – 43,00 zł;
5) bilet miesięczny w II strefie podmiejskiej:
a) normalny – 120,00 zł,
b) ulgowy – 86,00 zł;
6) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący wszystkie linie:
a) normalny – 66,00 zł,
b) ulgowy – 33,00 zł;
7) opłatę za przewóz zabranych ze sobą do przewozu rzeczy o objętości większej niż 48 dm3
(60 cm x 40 cm x
20 cm) oraz za przewóz zwierząt, w wysokości równiej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz osoby
dla danej linii;
8) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie, wyłącznie w przypadku awarii biletomatu:
a) strefa miejska:
– bilet normalny – 2,40 zł,
– bilet ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,20 zł,
– bilet ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,60 zł,
b) I i II strefa podmiejska:
– bilet normalny – 3,60 zł,
– bilet ulgowy (stanowiący 50% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,80 zł,
– bilet ulgowy (stanowiący 25% ceny biletu jednorazowego normalnego) – 0,90 zł.

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej