Instrukcja korzystania z biletomatu autobusowego

Bilet można zakupić płacąc gotówką*, kartą bankomatową i Łowicką Kartą Miejską.

* w biletomatach mobilnych zamontowanych w autobusach ze względów technicznych możliwe jest wyłącznie monetami