Nowe przystanki przy ul.Tkaczew

Nowe przystanki przy ul.Tkaczew

Informujemy, że uruchomione zostały nowe tymczasowe przystanki przy ul. Tkaczew dla linii nr 1 i 5.  W aktualnej sytuacji jest to najbliższe możliwe miejsce do dworca PKP.   Przeniesienie  przystanków przeciągało się w czasie, gdyż wymagało to uzyskania  formalnego pozwolenia na umiejscowienie ich w ciągu ulicy , oznakowania poziomego i pionowego.