Zmiana cen biletów - brak biletów bezpłatnych

Zmiana cen biletów - brak biletów bezpłatnych

Informujemy, że od 2 czerwca 2018 r. zmianie ulega cennik za przejazd miejskimi środkami transportu.  Jest to konsekwencja uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu  (nr LVI/379/2018) . W szczególności uchwała ta wprowadza płatne bilety dla dzieci do 7 roku życia, seniorów powyżej 70 lat oraz honorowych obywateli Łowicza czyli dla pasażerów dotychczas korzystający z darmowego przejazdu.  Bilet dla powyżej wymienionych osób będzie objęty 75% bonifikatą i  kosztować będzie 60 groszy w strefie miejskiej , zaś w strefie podmiejskiej 0,90 groszy

Decyzja o likwidacji bezpłatnych biletów była wymuszona przepisami prawa, które m.in. nie pozwalają na pełne odliczenie podatku VAT za nabyte autobusy, gdyby obowiązywały bezpłatne przejazdy

Pełna treść uchwały :  akt_LVI3792018