Terminy zakupu i doładowań

Kartę miejską można wyrobić w siedzibie zakładu w terminie od 20-tego danego miesiąca do 4 dnia następnego miesiąca. Wniosek można złożyć elektronicznie bądź wypełniając go w siedzibie zakładu. Powyżej wymieniony termin obowiązuje również przy kolejnych doładowaniach realizowanych lokalnie w biurze MZK. Przedłużenie biletów miesięcznych, rocznych oraz doładowania elektronicznej portmonetki można alternatywnie dokonywać w dogodnych dla siebie momencie przez internet. Po dokonaniu płatności należy pamiętać o konieczności fizycznego przeniesienia dokonanej wpłaty na kartę ŁKM ( poprzez biletomaty stacjonarne lub zainstalowane w autobusach)