Jak otrzymać?


Jak mogę otrzymać kartę miejską?

Aby uzyskać nową kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby

 

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.

 

Odbiór karty miejskiej

Niezależnie od formy składania wniosku o wydanie karty miejskiej, odbioru karty można dokonać w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta. Uprzednie złożenie wniosku w formie elektronicznej znacznie skróci czas wydawania karty w Punkcie Obsługi Klienta.

Dokumenty wymagane do wydania karty miejskiej:

  • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie tradycyjnej),
  • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm),
  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość,
  • oryginał (do wglądu) i kserokopię dokumentu potwierdzającego ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych.

 

Koszt wydania karty miejskiej

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku jej uszkodzenia lub zgubienia koszt duplikatu wynosi 15,00 zł.Wniosek_o_wydanie_ŁKM