Kontakt

Dane kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

ul. Armii Krajowej 2b

99-400 Łowicz

 

Telefon / fax: (46) 837-36-23

E-mail: biuro@mzklowicz.pl

 

NIP: 8341666454

REGON: 750100666

 

 


Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Skontaktuj się z nami

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu informuje, iż:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz;
  2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku);
  3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
  4. Użytkownik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub zaprzestania ich przetwarzania;
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  6. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia całego procesu realizacji zgłoszenia, po czym zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator zostanie do tego zobowiązany przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

ul. Armii Krajowej 2b 99-400 Łowicz Telefon / fax tel/fax: (46) 837-36-23 NIP 8341666454 REGON 750100666