Cennik biletów

1) bilet jednorazowy w strefie miejskiej:
a) normalny – 3,00 zł,
b) ulgowy (stanowiący 50 % ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,50 zł,
c) ulgowy – 0,80 zł;
2) bilet jednorazowy w I i II strefie podmiejskiej:
a) normalny – 4,40 zł,
b) ulgowy (stanowiący 50 % ceny biletu jednorazowego normalnego) – 2,20 zł,
c) ulgowy – 1,10 zł;
3) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący jedną linię:
a) normalny – 66,00 zł,
b) ulgowy – 33,00 zł;
4) bilet miesięczny w I strefie podmiejskiej:
a) normalny – 110,00 zł,
b) ulgowy – 55,00 zł;
5) bilet miesięczny w II strefie podmiejskiej:
a) normalny – 150,00 zł,
b) ulgowy – 110,00 zł;
6) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący wszystkie linie:
a) normalny – 100,00 zł,
b) ulgowy – 50,00 zł;
7) opłatę za przewóz zabranych ze sobą do przewozu rzeczy o objętości większej niż 48 dm3 (60 cm x 40 cm x
20 cm) oraz za przewóz zwierząt, w wysokości równiej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz osoby
dla danej linii;
8) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie, wyłącznie w przypadku awarii biletomatu:
a) strefa miejska:
– bilet normalny – 3,00 zł,
– bilet ulgowy (stanowiący 50 % ceny biletu jednorazowego normalnego) – 1,50 zł,
– bilet ulgowy– 0,80 zł;
b) I i II strefa podmiejska:
– bilet normalny – 4,40 zł,
– bilet ulgowy (stanowiący 50 % ceny biletu jednorazowego normalnego) – 2,20 zł,
– bilet ulgowy – 1,10 zł;
9) Łowicki Bilet Roczny – 20,00 zł;

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej